سمت در سرای محله

نام خانوادگی

نام

مدیر محله

حاتمی

منا

مسئول خانه سلامت

سعیدی محمدی

فاطمه

سلامتیار

پژهان فر

مونس

سلامتیار

بنویدی

اعظم السادات

دفتردار

جعفری

فائزه

حراست

ازاد

حسین

حراست

حضرتی

مجید

مسئول خانه قران

خنجری

مژگان

مسئول خانه هنر

بلاش ابادی

سامره

مسئول خانه رفاه

طبایی

نجما

مسئول خانه تسنیم

جهانگیری

نازیلا

مسئول خانه پژوهش

عبدالهی

فاطمه

مسئول خانه علم وزندگی

احمدزاده

مریم

مسئول خانه کتاب

حکیمی

داوود

مسئول خانه فناوری و اطلاعات

بابایی

اذین

مسئول کارافرینی

چمصورکی

کژال

مسئول خانه ایمنی

درویش

زهره

مسئول خانه دوام

سعیدی

فاطمه

مسئول خانه کودک

صفرابادی فراهانی

مینا

مسئول خانه ورزش

حکم ابادی

اسماعیل

 

 

 

 

 

 

 

 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد