پیامک:3000617969
 رایانامه:fatemehe_saeedi@yahoo.com
 تلفن:26310001
 دورنگار:26310001
 مسئول خانه:فاطمه سعیدی
مدرک تحصیلی:کارشناسی
 

Document
 
 
برگزاری کارگاه تحلیل رفتار متقابل در تاریخ 17 مرد...
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه تحلیل رفتار متقابل در سرای محله کاظم آباد خبر داد .
- روابط عمومی سرای محله کاظم آباد
Document
 
 
کارگاه فرزند پروری در تاریخ 13مرداد
تهیه جهیزیه برای افراد بی بضاعت محله در تاریخ 10مرداد
- روابط عمومی سرای محله کاظم آباد
 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد