پیامک:3000617969
 رایانامه:azin1391babayi@yahoo.com
 تلفن:26310001
 دورنگار:26310001
 مسئول خانه:مریم احمدزاده
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
 

 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد