تاریخچه

این محله از شمال به بزرگراه شهید زین الدین،از جنوب به بزرگراه رسالت، از شرق به خیابان استاد حسن بنا واز غرب به بزرگراه شهید صیاد شیرازی ختم میشود.

کاظم آباد از سمت غرب با محله مهران ،از سمت شمال با مبارک آباد ، از شرق با محله شمس آباد- مجیدیه واز جنوب نیز با منطقه 8شهرداری تهران همسایه است. جمعیتی حدود 27659 نفر در کاظم آباد ساکن هستند.
کاظم آباد در محدوده 25ساله تهران است و در شمال شرقی این شهر واقع شده جز بخش حومه شمیران است. در 6کیلومتری جنوب شرقی تجریش قراردارد .

در جلد سوم كتاب تاريخ اجتماعی فرهنگی تهران، نام كاظم آباد را با 116 نفر جمعيت در سال 1335 جزء

آباديهای طرح 25 ساله، نام ميبرد كه از سال 1335 تا قبل از تصويب طرح جامع در محدوده تهران ادغام

( شده اند (تكميل همايون، 1379

محدوده قديمی كاظم آباد اصلی، طبق سندهای صادر املاك آن كه جزء اصلی 46 بخش 11 تهران می باشد

عبارتند از شمال به حسين آباد و مبارك آباد، از جنوب به مجيديه و مسيل، از شرق به شمس آباد و مخلص-

.( آباد و از غرب به ضرابخانه (رمضانی، آبان 1388

دهكده كاظم آباد دارای چند باغ و مقداری زمينهای كشاورزی بوده است. در آن زمان دارای يك قنات

به نام قنات كاظم آباد براي آبياري مزارع خود بود و نيز گفته ميشود كه يك آسياب آبي هم داشته كه در

زمان ورثه خواج هنوری يك آسياب موتوری هم به آن اضافه كرده اند. محصولات اين روستا از غلات و ميوه

بوده است.

در زمان رژيم شاه، كاظم آباد جزء طرح محدوده 25 ساله بوده و به همين دليل به طور رسمی مجوز برای

ساخت و ساز صادر نمی شد. ولی به علت گسترش تهران از سال 1335 به بعد و نياز مردم به سرپناه، بسياری

۶

از افرادي كه توان خريد در محدوده تهران نداشتند به علت ارزان بودن زمينهای اين محله، شبها به طور

غيرقانونی مبادرت به احداث سر پناهی برای خانواده خود ميكردند.

دليل شكلگيری محله كاظم آباد همانند برخی ديگر از محلات منطقه 4 مسائلی مانند رشد جمعيت و

مهاجرت به تهران و در نتيجه نياز به مسكن و در نهايت ارزانی زمين در اين محله ميباشد. مالكان اوليه

محله، خانواده خواجه نوری بوده اند. پس از آن ها بهعلت احتياج مردم برای سر پناه و گسترش تهران،

زمين های محله كاظم آباد كمكم تقسيم شده و به صورت قطعه بندی درآمد و باعث شكلگيری فعلی گرديد

و ميتوان افراد تأثيرگذار در اين روند را اين گونه عنوان نمود: مالكين و اداره ثبت اسناد محله.

از آنجا كه اين محله ابتدا يك روستا بود؛ ساكنانش به صورت خانوار بوده و هميشه از نظر جنسيت مردان

بيشتر از زنان بودند. در اوان شكلگيری محله، كه تقريبا از سال 1335 به بعد واقع شده، اكثراً سنين جوان و

ميان سال بودهاند كه به علت ازدواج و نياز به مسكن به اين محله می آمدند.

از لحاظ مذهبی، از همان ابتدا اكثريت مردم را شيعيان تشكيل ميدادند و جمعيت اندكي از هموطنان

ارمنی هم در جنوب كاظم آباد ساكن شدند و از نظر شغلی در بدو شكلگيری بيشتر ساكنان اكثراً كارگر

بوده اند و بر تعداد كارمندان افزوده شد. بعد از انقلاب كاسبها بيشترين و مؤثرترين گروه در محله شدند.

هم اكنون كسبه اين محله كه در خيابان هاشم آباد و شهيد رسول رحيمی(پرتوی) ميباشند، تأثير اقتصادی

.( زيادی در محله داشته اند (رمضانی، آبان 1388


UMG-FreeContentList
Sardar08Sardar07Sardar03Sardar04
shokofa aseman khat gardeshgari hossein
Text/HTML
کتابچه های راهنمای مدیریت محله

كارگروه هاي تخصصي محلات

آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت ها

 

دانلود کتاب

کتاب آموزشی مدیریت محله

 

 

دانلود کتاب

کتاب مجموعه دستورالعمل ها و آئين نامه هاي ساماندهي مشاركت هاي اجتماعي در محلات شهر تهران

 

 

دانلود کتاب

 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد