داروخانه

ردیف

نام داروخانه

نام محله

نام مسئول

آدرس

تلفن

1

داروخانه دکتر اردلان

کاظم آباد

دکتر اردلان

خ استاد حسن بنا، نرسیده به  ملت، نبش ک گلستان سوم

22534704

2

داروخانه دکتر قزوینی

کاظم آباد

دکتر قزوینی

خ بنی هاشم، خ خسروآبادی، خ شاهین

22500333

3

نخل

کاظم آباد

آقا جانی

استاد حسن بنا (مجیدیه شمالی)، م ملت، خ امیر نیا، ک ادیب

22319232

4

دکتر علی اکبر شناسی

کاظم آباد

علی اکبر شناسی

بزرگراه رسالت، چهارراه مجیدیه، پ 190، ط زیرین

22512377

5

دکتر آذر کیوان

کاظم آباد

آذر کیوان

خ ش رسول رحیمی، پ99

22317071

6

قائمیه

کاظم آباد

دکتر خامسی

م بنی هاشم، پ1

22526230

7

دکتر نوری

کاظم آباد

دکتر نوری

خ استاد حسن بنا، خ نانکلی، پ12

22530665

8

جوادی

کاظم آباد

خانم جوادی

خ استاد حسن بنا، م ملت، ک قنبری، پ10

22330466


 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد