بوستان

 

                          پارک‌ها و بوستان­ها

 

ردیف

نام پارک

نام محله

زمان بهره برداری

وسعت

تلفن

1

شهید قاضی

کاظم آباد

1382

5500

ـ

آدرس: خ بنی هاشم، خیابان فرزانه

2

شیرین پیمان

کاظم آباد

1381

3000

ـ

آدرس: خ بنی هاشم

3

شهید جاهد

کاظم آباد

1381

5500

_

آدرس: خ بنی هاشم، خ شهرآبادی

4

کسری

کاظم آباد

1381

5919

_

آدرس:خ بنی هاشم، خ فرزانه

5

نصیبی

کاظم آباد

1380

1450

_

آدرس: سه راه امیرنیا، روبروی آتش نشانی بنی هاشم

6

صالحی

کاظم آباد

1380

3840

_

آدرس:خ بنی هاشم،  خ صالحی

7

شهید قدیری

کاظم آباد

1372

6417

_

آدرس:خ استاد حسن بنا، خ شهید قدیری، روبروی مسجد

8

امید

کاظم آباد

1371

5294

_

آدرس:خ استاد حسن بنا، پشت سازمان آب

9

محمد

کاظم آباد

1370

1170

_

آدرس: خ استاد حسن بنا، خ امیرنیا، نبش محمدی

10

شهید عبدالهی

کاظم آباد

1365

5514

_

آدرس: خ استاد حسن بنا، خ قدیری، ک عبدالهی

ردیف

نام پارک

نام محله

زمان بهره برداری

وسعت

تلفن

11

شاهد

کاظم آباد

1371

1061

44409888

آدرس: خ استاد حسن بنا، نبش خسروآبادی و امیرنیا

12

اتحاد

کاظم آباد

1358

7631

22532929

آدرس: خ بنی هاشم، ک رحیمی کلور

13

شهریاری

کاظم آباد

1370

715

_

آدرس: خ استاد حسن بنا، نبش بین شهریاری و کیومرثی

14

اسکویی

کاظم آباد

1370

430

_

آدرس: خ استاد حسن بنا، نبش ک اسکویی

15

شهیدان علی بخشی

کاظم آباد

79

3000

_

آدرس: خ بنی هاشم، ک صالحی(کوروش)

16

میدان بنی هاشم

کاظم آباد

 

888

_

آدرس: خ بنی هاشم، میدان بنی هاشم

17

رهنمون

کاظم آباد

1371

8653

_

آدرس:خ استاد حسن بنا، نرسیده به میدان ملت

18

حسین شهید

کاظم آباد

 

2700

_

آدرس: خ استاد حسن بنا، خ امیرکیانوش، ک باهنر، مقابل مسجد

19

شهید قنبری

کاظم آباد

1371

286

ـ

آدرس: م ملت، ک ش قنبری

 
 

BizModules - UltraPhotoGallery

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد