پایگاه بسیج

              پایگاه­های بسیج

 

ردیف

نام پایگاه

نام محله

نام مسئول

نوع فعالیت

تلفن

1

نجف اشرف

کاظم آباد

زواره ای

فرهنگی

22517354

آدرس:خ ش استادحسن بنا، خ صالحی ، مسجد امام علی (ع)

2

رسالت

کاظم آباد

صوری

فرهنگی

22315857

آدرس: خ استادحسن بنا، شهید غدیری ، مسجد ابوالفضل (ع)

3

خامس ال عبا

کاظم آباد

_

فرهنگی

در حال تعمیر

آدرس: خ بنی هاشم، خ ولی زاده

4

بدر

کاظم آباد

اصفهانیان

فرهنگی

22311820

  آدرس: خ استاد حسن بنا، خ اسکویی، مسجد حسین شهید

5

میثاق

کاظم آباد

جعفری

فرهنگی

22524055

  آدرس: خ استاد حسن بنا،ک ش شاه مرادی، مسجد حضرت محمد

6

بسیج طلاب

کاظم آباد

بهرامی

فرهنگی

22327687

آدرس: بزرگراه رسالت، بعد از خ بنی هاشم
 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد