مدارس غیرانتفاعی

 

 مدارس، مهدها و...

 

ردیف

نوع

نام مدرسه

نوبت

محله

نام مدیر

تعداد اتاق

جنسیت

مقطع

تعداد

نوع مالکیت

سال تاسیس

1

دولتی

شهیدرحیمی

دوم

کاظم آباد

حبیب منتظری

10

پسرانه

ابتدایی

267

دولتی

1339

آدرس: بزرگراه رسالت، خ استاد حسن بنا، خ شهید رحیمی، پ 64  تلفن: 22519012

2

دولتی

شهید رحیمی

اول

کاظم آباد

طاهره سلیمانی

10

دخترانه

ابتدایی

289

دولتی

1343

آدرس: بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، خ شهید رحیمی تلفن:22519012

3

غیرانتفاعی

آیین تربیت

اول

کاظم آباد

محمد نجفی بزرگی

5

پسرانه

ابتدایی

45

استیجاری

1368

آدرس: بزرگراه رسالت ، م بنی هاشم ، خ حافظ، خ کیماسی، ک نوبهار، پ 5   تلفن: 22322148

4

غیرانتفاعی

گلهای پویا

اول

کاظم آباد

بهزادصادقی نژاد

5

پسرانه

ابتدایی

74

استیجاری

1370

آدرس: بزرگراه رسالت، خ بنی هاشم، نبش ک شهید عابدی، پ 56  تلفن: 22301145 ـ22301146   فاکس: 22530165

5

غیرانتفاعی

پویا

اول

کاظم آباد

محمدرضا صالحی راد

3

پسرانه

راهنمایی

57

استیجاری

1374

آدرس: بزرگراه رسالت، خ هاشم شمالی، نبش ک شهید عابدی، پ 56 تلفن:  22301166  فاکس: 22530165

6

غیرانتفاعی

محسن

اول

کاظم آباد

افسری

8

پسرانه

دبیرستان وپیش دانشگاهی

130

استیجاری

1381

آدرس: م هروی(انتهای پناهی نیا(گلزار)، خ امیرنیا، پ20                    تلفن: 22501304

7

غیرانتفاعی

پویا

اول

کاظم آباد

محمد رضا صالحی راد

6

پسرانه

متوسطه

78

استیجاری

1385

آدرس:خ رسالت، خ بنی هاشم، نبش شهید عابدی، پ 56            تلفن: 22301145      فاکس: 22530165

 

 

ردیف

نوع

نام مدرسه

نوبت

محله

نام مدیر

تعداد اتاق

جنسیت

مقطع

تعداد

نوع مالکیت

سال تاسیس

8

غیرانتفاعی

سلام

اول

کاظم آباد

سید محمد میر نظامی

5

پسرانه

متوسطه

131

استیجاری

1385

آدرس: بزرگراه رسالت، انتهای خ بنی هاشم، خ حافظ شرقی، خ شهید حسن کیمیاسی، کوی نوبهار، پ 1       تلفن: 22528106         فاکس: 22514735

9

دولتی

شهید آوینی

اول

کاظم آباد

بهدخت سلامت

13

دخترانه

هنرستان حرفه ای

362

دولتی

1370

آدرس: بزرگراه رسالت، خ استاد حسن بنا، نرسیده به میدان ملت، ک شهید حسین پور( نیلوفر)  تلفن: 22302728   فاکس: 22538034

10

دولتی

شهدای گمنام

اول

کاظم آباد

سلیمانی

13

دخترانه

دبستان

360

دولتی

1387

آدرس: بزرگراه رسالت، خ بنی هاشم، خ ش قدیری تلفن: 223118021

11

دولتی

پروین اعتصامی

اول

کاظم آباد

بوجار

115

دخترانه

راهنمایی

170

دولتی

1367

آدرس: خ استاد حسن بنا، خ یاس

12

دولتی

پروین اعتصامی

دوم

کاظم آباد

واقفی

15

دخترانه

دبستان

350

دولتی

1367

آدرس: خ استاد حسن بنا، خ یاس

13

دولتی

پروین اعتصامی(فرهنگ)

اول

کاظم آباد

توران ضیاء مطلق

17

دخترانه

دبیرستان وپیش دانشگاهی

177

دولتی

1372

آدرس: خ استاد حسن بنا، خ یاس

14

خصوصی

بهارستان

اول و دوم

کاظم آباد

سارا سادات مدنی

4

دخترانه و پسرانه

مهد و پیش دبستانی

75

خصوصی

1381

آدرس: خ امیرنیا، بهارستان چهارم، پ10          تلفن: 22536578

15

دولتی

شهدای گمنام

اول

کاظم آباد

سلیمانی

13

دخترانه

پیش دبستانی

20

دولتی

دولتی

آدرس: بزرگراه رسالت، خ بنی هاشم، خ ش قدیری | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد