شهدای محله

تاریخ شهادت

نام و نام خانوادگی

1362

نعمت الله تنگستانی

1365

سید رضا طباطبایی

1358

سعید میخچیان

1362

مرتضی پایدار فرد

1365

محمود پایدار فرد

1362

مجتبی پایدار فرد

1365

علی نقی نوروزیان

1364

نادر پشتکوهی

1362

علیرضا باغیانی

1361

حسن اروجی

1364

شاپور شجاعیان

1361

اکبر خرمیان

1360

حسین امیر نیا

1364

مصطفی نصیری

1362

محمد رضا فرجادی کوشا

 

 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد