میادین اصلی محله

ردیف

نام میدان

نام محله

آدرس

1

بنی هاشم

کاظم آباد

خ بنی هاشم

2

میدان ملت

کاظم آباد

خ استاد حسن بنا
 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد