مراکز قرانی

ردیف

نام مرکز قرآنی

نام محله

نام مسئول

آدرس

تلفن

1

مکتب قرآن

کاظم آباد

خانم ابن علی

خ بنی هاشم، ابتدای خ خسروآبادی

22324060

2

مکتب قرآن

کاظم آباد

خسرو آبادی

خ بنی هاشم، خ فرزانه

  22520533   22301663

3

مکتب قرآن امام حسین

کاظم آباد

محمود مقدسی

خ بنی هاشم، خ اسکویی، نبش ک اسلامی

22527934


 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد