مساجد وحسینیه ها

 

                         مساجد

 

 

ردیف

نام مسجد

نام محله

امام جماعت

تلفن مسجد

 

 

1

ابن الزهرا(ع)

کاظم آباد

ذوالفقاری

55712235

 

 

آدرس: بزرگراه رسالت، نرسیده به بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خ بنی هاشم، خ پرتویی

 

 

2

حضرت علی (ع)

کاظم آباد

علی الله زاده

22517354

 

 

آدرس: بزرگراه رسالت ، خ استاد حسن بنا، جنب خ صالحی (کوروش)

 

 

3

حسین شهید (ع)

کاظم آباد

سید علی نجفی نژاد

22517947

 

 

آدرس: نرسیده به م ملت ،ک شهید اسکوئی

 

 

4

خامس آل عباء (ع)

کاظم آباد

علی قاسم پور

22520465

 

 

آدرس: بنی هاشم ، ک شهید ولی زاده

 

 

5

رضویه

کاظم آباد

آقای شهاب

77302086

 

 

آدرس: بین خ استاد حسن بنا و بنی هاشم ، ک شهید مرادی

 

 

6

حضرت ابوالفضل

کاظم آباد

لطفی

9121329488

 

 

آدرس: خ قدیری، روبروی پارک ش عبداللهی

 

 

7

علی اصغر

کاظم آباد

قربانی

22529980

 

 

آدرس: خ شجاعیان، ک طاهری آزاد

 

 

8

حضرت محمد(ص)

کاظم آباد

مولایی

22532712

 

 

آدرس: خ استاد حسن بنا، ک ش احمد مرادی                                                     

 

9

ابن الزهرا(ع)

کاظم آباد

ذوالفقاری

55712235

 

آدرس: بزرگراه رسالت، نرسیده به بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خ بنی هاشم، خ پرتویی

 

10

حضرت علی (ع)

کاظم آباد

علی الله زاده

22517354

 

آدرس: بزرگراه رسالت ، خ استاد حسن بنا، جنب خ صالحی (کوروش)

 

11

حسین شهید (ع)

کاظم آباد

سید علی نجفی نژاد

22517947

 

آدرس: نرسیده به م ملت ،ک شهید اسکوئی

 

12

خامس آل عباء (ع)

کاظم آباد

علی قاسم پور

22520465

 

آدرس: بنی هاشم ، ک شهید ولی زاده

 

13

رضویه

کاظم آباد

آقای شهاب

77302086

 

آدرس: بین خ استاد حسن بنا و بنی هاشم ، ک شهید مرادی

 

14

حضرت ابوالفضل

کاظم آباد

لطفی

9121329488

 

 آدرس: خ قدیری، روبروی پارک ش عبداللهی

 

15

علی اصغر

کاظم آباد

قربانی

22529980

 

  آدرس: خ شجاعیان، ک طاهری آزاد

 

16

حضرت محمد(ص)

کاظم آباد

مولایی

22532712

 

 

آدرس: خ استاد حسن بنا، ک ش احمد مرادی                                                     

 

 

 

 

حسینیه­ها

 

 

ردیف

نام حسینیه

نام محله

نام مسئول

تلفن

 

1

اسفندآبادیهای مقیم مرکز

کاظم آباد

جواد شمس

9121254572

 

آدرس: خ استاد حسن بنا، بالاتر از م ملت ، خ ش علی دوست، پ 36

 

2

بیت الرقیه

کاظم آباد

ـ

ـ

 

آدرس: خ استاد حسن بنا، خ حمزه، پ9

 


عکس مساجد
 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد