اموزشگاه های ازاد

 

 موسسه­های فرهنگی غیردولتی

ردیف

نام مکان

نام مسئول

نام محله

نوع خدمات

تلفن

1

چاپ ارشک

قلمکاری

کاظم آباد

چاپ کتاب

22501661

آدرس: خ بنی هاشم، خ نصیبی، پ3/1 

2

نشر پوینده

علی دهقان

کاظم آباد

چاپ کتاب

22308427

 آدرس: چهارراه مجیدیه، پ162، ساختمان زمرد

    

 آموزشگاه­های هنری و فرهنگی غیردولتی

 

ردیف

نام آموزشگاه

نام محله

نام مسئول

نوع خدمات

تلفن

1

زندی

کاظم آباد

زهرا زهره وند

طراحی دوخت

2253434157

آدرس: رسالت، بنی هاشم، ک ش صالحی، پ98

2

سرآمد هنر

کاظم آباد

فرشته دهقان سانیچ

طراحی دوخت

22518351

آدرس: رسالت، بنی هاشم، ک ولی زاده، پ27

3

گل ایران

کاظم آباد

ایران مشایخی

مراقبت و زیبایی

22532018 091221424969

آدرس: رسالت، خ بنی هاشم، ساختمان زمرد، ط3

4

لاله چهر

کاظم آباد

مریم دهقان

مراقبت و زیبایی

22501512

آدرس: خ استاد حسن بنا، ک عیوضی، پ20

5

صفورا

کاظم آباد

اژدری

خطاطی، نقاشی

9123309224 22319271

آدرس: خ استاد حسن بنا، چهارراه مجیدیه، پ7

 

                 آموزشگاه­های آزاد علمی

 

ردیف

نام آموزشگاه

نام محله

نام مسئول

نوع خدمات

تلفن

1

رضوان

کاظم آباد

عسگریان

آموزش زبان

22510516-7

آدرس: انتهای خ امیرنیا، ک زمزم

2

کوشش

کاظم آباد

فاطمه خلیلی

آموزش زبان

22323931

آدرس: خ استاد حسن بنا، گلستان سوم، بالای داروخانه

 

 

 


 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد