بام شهر

 

جشنواره بام شهر

مقدمه

 

مروری بر نتايج تحقيقات و پژوهشهای موجود، گويای اين حقيقت است که اداره امور شهر بدون مشارکت مردم و دریافت طرحها و ایده های شهروندان ناممکن است.

استفاده از نوآوری و پژوهشهای علمی شهروندان و متخصصان اولویت شهرداری تهران است.

اهمیت دادن به تولید و استفاده از دانش در حوزه مدیریت شهری و شناسایی و تجلیل از اشخاص یا گروه هایی که با نگاه کاملاً محلی ضمن شناسایی مهمترین مسایل و مشکلات محله خود، راهکارهای حل مسأله و دستیابی به توسعه پایدار را ارایه و در نحوه خدماتدهی شهری ایده و نظر جدیدی را مطرح کنند ضرورتی شهری است.

شکل گیری فرآیند شکوفایی هر جامعه در گرو وجود شهروندان خلاق است و ارتباط با ایده های شهروندان موجب خروج از روزمرگی و بهبود شرایط زندگی در محله ها و شهر میشود.

بنابراین هدف این طرح، ايجاد فرصت برای اقشار مختلف شهروندان برای ایده پردازی و در نتیجه جلب مشارکت آنها در اداره امور شهر در قالب يک فراخوان شهری است.

 

اهداف

 

 تقويت حس خودباوری در بین شهروندان

 بسترسازی برای آموزش رفتارهای شهروندی به شهروندان

  بهرهمندی از ایده ها و ابتکارهای علمی اقشار مختلف در حل مسائل و مشکلات محلی و اداره امور شهر

 آشنا کردن گروه های مختلف اجتماعی با مفهوم مشارکت شهروندی به صورت کاربردی

 تقویت انگیزه های منطقه ای/ محلی/ شهری برای حل مشکلات

 بسترسازی برای تقويت انگیزه شهروندان برای فعاليتهای گروهی و مشارکتی

 

شرايط شرکت کنندگان

 

 1. علاقه مندان میتوانند به صورت فردی یا گروهی در جشنواره شرکت کنند.

 2. محدودیتی برای شرکت انفرادی در این جشنواره وجود ندارد.

 3. اعضای گروه ها میتوانند دانش آموز، دانشجو، اعضای یک خانواده، ساکنان یک محله، کارکنان یک سازمان، اعضای یکی از سازمان های غيردولتی و یا سازمانها و موسسات عمومی مردمی باشند.

 4. طرح های اعضای تشکلهای اداره کل نظیر شهردار خانواده، شهردار مدرسه، شهرسازان جوان و کانونهای اندیشه شهر در اولویت قرار دارد.

 5. گروه ها میتوانند در اشکال دیگری نیز سازماندهی شده باشند.

 6. تعداد افراد هر گروه حداقل 5 نفر است و محدودیت سنی برای آنها وجود ندارد.

 7. گروه هایی که بتوانند حمايت يکی از سازمانهای غيردولتی(NGO)، سازمانهای عمومی مردمی(CBO) و یا سازمانهای دولتی را در اجرای پروژه جلب کنند، در رقابت با سایر گروه ها از امتیاز بیشتری برخوردار خواهند شد.

 8. گروه هایی که بتوانند به طور هماهنگ برای دستيابی به يک هدف کلی تر فعاليت کنند در رقابت با سایر گروه ها از امتیاز بیشتری برخوردار خواهند شد.

 9. گروه هایی که از مشاوره افتخاری افراد متخصص بهره بگیرند، در رقابت با سایر گروه ها از امتیاز بیشتری برخوردار خواهند شد.

10. شرایط بالا برای شرکت کنندگان انفرادی نیز صادق است.

 

جوایز و امتیازات

 

از ميان پروژه های رسيده، یکصد پروژه برتر انتخاب خواهند شد.

با پایان زمان داوری و انتخاب طرحهای برتر، مراسمی برگزار خواهد شد که در آن ضمن تخصیص حق التألیف به طرحهای برگزیده (هر طرح یک میلیون ریال)، سه طرح منتخب بر اساس نظر هیأت داوران، لوح تقدیر، تندیس و جایزه ویژه جشنواره را دریافت خواهند کرد.

 

محورهای جشنواره برای دریافت ایده های شهروندان

 

محله پویا:توسعه فعالیت های فرهنگی،هجتماعی،تفریحی و مشارکت فعال شهروندان در مدیریت محله

 

محله سالم:توجه به سلامت فردی و اجتماعی،رعایت قانون و مقررات،احترام به حقوق همسایگی و کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی

 

محله زیبا:زیبا سازی سیما و منظر ساختمان ها و فضاهای عمومی

 

محله روان:کاهش ترافیک و روانی عبور و مرور در سطح معابر و فضاهای عمومی

 

محله ایمن:پیشگیری از حوادث،سوانح و مقابله اصولی با حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی

 

محله پاک:کاهش آلودگی زیست محیطی،بهبود پاکیزگی و دفع اصولی پسماند

 

محله آباد:حفظ و نگهداری مبلمان،امکانات و تاسیسات شهری و اجرای پروژه های عمرانی محله محور
 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد