تسنیم

Manage

طرح  جشنواره تسنیم در راستای شناسایی و کشف استعدادها و ایجاد زمینه های مناسب برای توانمند سازی بانوان ، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی آنها و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بانوان اجرا می شود . دختران و بانوان نقش به سزایی در ارتقای فرهنگ خانواده دارند شهرداری تهران با سیاست گذاری مناسب تاکنون اقدامات گسترده ای را در راستای تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی صرف به یک نهاد اجتماعی اجرا کرده که از آن جمله می توان به راه اندازی خانه های تسنیم ویژه بانوان به همت اداره کل امور بانوان شهرداری تهران در سرای محلات مناطق 22 گانه اشاره کرد. ترکیب حرف اول هر یک از کلمات تسنیم توانمندی ، سبک زندگی ایرانی اسلامی ، نهاد خانواده ، یکدلی ، مشارکت های اجتماعی واژه را تشکیل می دهد که به معنای اعتلا و بلندی و نام چشمه ای در بهشت است . برگزاری نشست های کارگاهی تخصصی خانواده ، اجرای برنامه های مناسبتی روز ملی خانواده ، اجرای طرح شکوفایی عشق ( ویژه زوج های جوان و خانواده های نوبنیاد ) ، اجرای نشست های موضوعی همچون راه های حفظ خانواده های کارامد و پایدار از مهمترین برنامه هایی است در خانه های تسنیم اجرا می شود . در این خانه ها اطلاعاتی همچون بانوان مبلغه نخبه و هنرمند ، هیئت های مذهبی بانوان ، کانون حیا باوران ، کانون باوران قرآن پژوه ، کانون همیاران محبت ، کانون دختران و زنان ایثارگر محله با هدف ارائه شناسایی و کشف ظرفیت ها جمع آوری می شود. | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد