کارگاه فرزند پروری در تاریخ 13مرداد
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\babayi در 8/8/2015 12:30:57 AM

تهیه جهیزیه برای افراد بی بضاعت محله در تاریخ 10مرداد ادامه مطلب...


برگزاری کارگاه مهارت جرات ورزي در تاریخ 10شهریور
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\babayi در 9/12/2014 10:24:45 PM

عسگرانی رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه مهارت جرات ورزي در سرای محله کاظم آباد خبر دا... ادامه مطلب...


برگزاری کارگاه مهارت جرات ورزي در تاریخ 10شهریور
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\babayi در 9/12/2014 10:21:21 PM

عسگرانی رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه مهارت جرات ورزي در سرای محله کاظم آباد خبر دا... ادامه مطلب...


کارگاه قاطعیت نه گفتن در تاریخ29مرداد
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\babayi در 8/22/2014 11:42:46 PM

عسگرانی رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه قاطعیت نه گفتن در سرای محله را خبر داد  ادامه مطلب...


کارگاه عزت نفس در تاریخ25 مرداد
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\babayi در 8/16/2014 10:03:13 PM

عسگرانی رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه عزت نفس در سرای محله را خبر داد  ادامه مطلب...


کارگاه قاطعیت نه گفتن در تاریخ 22مرداد
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\babayi در 8/16/2014 9:57:13 PM

عسگرانی رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه قاطعیت نه گفتن در سرای محله را خبر داد . ادامه مطلب...


کارگاه فرزند پروری در تاریخ 23تیر
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\babayi در 7/15/2014 8:09:42 PM

عسگرانی رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه فرزند پروری در سرای محله را خبر داد . ادامه مطلب...


برگزاری کارگاه فردی در تاریخ 23تیر
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\babayi در 7/15/2014 8:04:52 PM

عسگرانی رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه فردی در سرای محله را خبر داد  ادامه مطلب...


کارگاه فرزند پروری در تاریخ 23تیر
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\babayi در 7/15/2014 7:55:23 PM

عسگرانی رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه خانوادگی در سرای محله را خبر داد . ادامه مطلب...


کارگاه اجتماعی در تاریخ23 تیر
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\babayi در 7/15/2014 7:49:26 PM

عسگرانی رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه فرزند پروری در سرای محله را خبر داد  ادامه مطلب...


جنسیت؟


تا چه حد محتویات کانون اموزش محور محله در براورده شدن نیازهایتان موثر است؟Submit Survey  View Results
 | Login
کلیه حقوق این سایت محفوظ و برای محله کاظم آباد می باشد